Ενέργειες κατά την εισαγωγή μη εισπραχθέντος παραστατικού

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι στο πεδίο «Τρόπος Πληρωμής», να επιλέξετε τον τρόπο: «Δεν Πληρώθηκε–ΠΟΛ 1214». Μετά από αυτή την επιλογή:

  • Στο βιβλίο εσόδων, το παραστατικό εισάγεται κανονικά
  • Στο βιβλίο εισπράξεων, στον τρέχοντα μήνα, το εν λόγω παραστατικό δεν εισάγεται, ως μη εισπραχθέν.