Το πεδίο «Μήνας Πληρωμής ΦΠΑ»

Το πεδίο «Μήνας Πληρωμής ΦΠΑ» μπορεί να αλλαχθεί ανάλογα με τον μήνα κατά τον οποίο αναμένεται η είσπραξη του παραστατικού (εικόνα 106.10), χωρίς να είναι βέβαιο ότι ο μήνας θα τηρηθεί. Αυτό, όσο ο τρόπος πληρωμής παραμένει «Δεν Πληρώθηκε-ΠΟΛ 1214», έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα, σχετικά με τον αναμενόμενο χρόνο πληρωμής.

Όταν όμως πληρωθεί το παραστατικό, πρέπει να αναγραφεί ο μήνας κατά τον οποίο πληρώθηκε και έγινε το ΦΠΑ απαιτητό. Αν π.χ. το παραστατικό πληρωθεί τον μήνα Μάιο του 2017 (οπότε το ΦΠΑ θα αποδοθεί τον Ιούλιο), στο πεδίο αυτό θα γραφτεί 05/2017.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Μετά την πληρωμή του παραστατικού το περιεχόμενο του πεδίου «Μήνας Πληρωμής ΦΠΑ», ουσιαστικά, είναι ο μήνας που πληρώθηκε το παραστατικό, οπότε το ΦΠΑ έγινε απαιτητό. 

Δηλαδή δεν είναι ο μήνας που υποβλήθηκε, ή πρόκειται να υποβληθεί, η περιοδική δήλωση Φ2. Είναι σοβαρό λάθος αν, π.χ., όταν αποδίδετε το ΦΠΑ ανά τρίμηνο, γράψετε 07/2017.   


εικόνα 106.10


ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ για το πεδίο «Μήνας Πληρωμής ΦΠΑ»

  • Μετά την πληρωμή του παραστατικού, το πεδίο «Μήνας Πληρωμής ΦΠΑ», παύει να έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και χρησιμοποιείται στη σύνταξη του εντύπου Φ2.
  • Αν δεν αναγραφεί σωστά η νέα τιμή του πεδίου, θα προκύψουν λάθη στο βιβλίο των Εσόδων και στο έντυπο Φ2.