105. Η τήρηση των βιβλίων Εισπράξεων/Πληρωμών

>>> 

>>> Πως δηλώνονται οι συναλλαγές που γίνονται βάσει της ΠΟΛ-1214

>>>  Πως δηλώνεται στο πρόγραμμα η ενταγμένη οντότητα στην ΠΟΛ-1214

>>>  Πως διακρίνεται το παραστατικό που δεν έχει πληρωθεί

>>>  Ο τρόπος τήρησης των βιβλίων Εισπράξεων/Πληρωμών στο Arbitrans