Πως δηλώνονται οι συναλλαγές που γίνονται βάσει της ΠΟΛ-1214

Κατά την εισαγωγή των στοιχείων του παραστατικού, ως τρόπος πληρωμής επιλέγεται ο «Δεν Πληρώθηκε (ΠΟΛ 1214)», όπως φαίνεται στην εικόνα 105.1.


εικόνα 105.1