Πως διακρίνεται το παραστατικό που δεν έχει πληρωθεί

Όταν σε ένα παραστατικό υπάρχει υποχρέωση απόδοσης του ΦΠΑ, είναι μαρκαρισμένο το τετράγωνο αριστερά στην άκρη, όπως φαίνεται στην εικόνα 105.2. Αλλιώς, σημαίνει ότι δεν πληρώθηκε και βάσει του άρθρου 39Β δεν υπάρχει υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ.


εικόνα 105.2