160. Χειροκίνητη εισαγωγή καρτέλας παγίων

>>>  Η διαδικασία της χειροκίνητης εισαγωγής

>>> Προσυμπλήρωση της καρτέλας με τις αυτόματες επιλογές

>>>  Αντικατάσταση της χειροκίνητης εισαγωγής με την αυτοματοποιημένη

>>>  Η εκτύπωση της καρτέλας με χειροκίνητη εισαγωγή