Προσυμπλήρωση της καρτέλας με τις αυτόματες επιλογές

Αν τυχόν αλλάξατε γνώμη και θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις αυτόματες επιλογές, επιλέγετε την «Κατηγορία Παγίου» [1], εικόνα 160.11, (δηλαδή ορίζετε το ποσοστό ετήσιας απόσβεσης) και μετά κάνετε κλικ στο κουμπί «Προϋπολογισμός Καρτέλας Παγίου» [2]. Επίσης με διπλό κλικ πάνω σε ένα πεδίο, μπορείτε να τροποποιήσετε το περιεχόμενο του, εικόνα 160.12.


 

εικόνα 160.11


εικόνα 160.12