Η διαδικασία της χειροκίνητης εισαγωγής

Την εισαγωγή μίας καρτέλας παγίου μπορείτε να κάνετε και χειροκίνητα, παρακάμπτοντας την αυτοματοποιημένη διαδικασία. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις όπως π.χ.:

  • Όταν θέλετε να αφήσετε την καρτέλα παγίου για αργότερα (δεν συνιστάται).
  • Σε περιπτώσεις απόσβεσης παγίων που δεν καλύπτονται από την αυτόματη διαδικασία.
  • Αν είσαστε νέος χρήστης του Arbitrans και έχετε ήδη πίνακες απόσβεσης παλαιών παγίων και σας είναι ευκολότερο να ακολουθήσετε τη χειροκίνητη διαδικασία.

Προς τούτο εργαζόσαστε ως εξής:

Εγκαταλείπετε τη φόρμα του παγίου [1], εικόνα 160.1 και μετά κάνετε κλικ στο «Ναι» [2]. το πάγιο παραμένει στο σύστημα, αλλά χωρίς καρτέλα και κρατάει τη δημιουργία της καρτέλας ως μελλοντική εκκρεμότητα.


εικόνα 160.1


Από την κεντρική φόρμα του Arbitrans επιλέγετε τη διαδρομή «Τήρηση ΒιβλίωνΚαρτέλες ΠαγίωνΧειροκίνητη Εισαγωγή Παγίου» (εικόνα 160.2) …και εμφανίζεται η φόρμα εισαγωγής του παγίου (εικόνα 160.3), στην οποία κάνετε κλικ στο «…».


εικόνα 160.2


εικόνα 160.3


Θα πρέπει, οπωσδήποτε, να εκκρεμεί κάποια καρτέλα παγίου, για να γίνει η χειροκίνητη συμπλήρωση. Αλλιώς θα δείτε την εικόνα 160.4.


εικόνα 160.4


Αν υπάρχουν καρτέλες σε εκκρεμότητα, θα εμφανιστεί η φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 160.5, από την οποία επιλέγετε το πάγιο του οποίου εκκρεμεί η καρτέλα.


εικόνα 160.5


Μετά συμπληρώνετε την φόρμα του παγίου όπως στην εικόνα 160.6 και εισάγετε τιμές στον πίνακα «Κατάσταση Απόσβεσης Παγίου». Κατά τη συμπλήρωση δεν γίνεται κανένας έλεγχος από το πρόγραμμα (γράφετε ότι θέλετε), αλλά όταν κάνετε κλικ στο «Εισαγωγή Καρτέλας Παγίου», γίνονται κάποιοι βασικοί έλεγχοι (εικόνα 160.7).


εικόνα 160.6


εικόνα 160.7


Αν η υπολειμματική αξία πρέπει να είναι 0,01, που είναι και το πλέον σύνηθες, τότε η συμπλήρωση του πίνακα «Κατάσταση Απόσβεσης Παγίου» θα πρέπει να γίνεται όπως φαίνεται στην εικόνα 160.8.


εικόνα 160.8


Αν η υπολειμματική αξία του παγίου πρέπει να είναι 0,00, θα πρέπει να μαρκαριστεί το «Χωρίς Υπολειμματική Αξία 0,01», όπως φαίνεται στην εικόνα 160.9 (συγκρίνετε την με την εικόνα 160.8).


εικόνα 160.9


Αν δεν συμπληρώσετε τον πίνακα «Συντελεστής%», αυτός, θα συμπληρωθεί αυτόματα με το ποσοστό της κατηγορίας (εικόνα 160.10). Στον έλεγχο ενδέχεται να διαπιστωθεί λάθος.


εικόνα 160.10