Αντικατάσταση της χειροκίνητης εισαγωγής με την αυτοματοποιημένη

Μπορείτε, να αντικαταστήσετε την καρτέλα που συντάξατε με τη διαδικασία χειροκίνητης εισαγωγής παγίων, με άλλη καρτέλα που θα συντάξετε με την αυτόματη διαδικασία. Ο τρόπος αντικατάστασης φαίνεται στην εικόνα 160.13 και στην εικόνα 160.14 και έχει ως εξής:


εικόνα 160.13


Κάνετε κλικ στο «Επαναφορά», σημείο [1], εικόνα 160.13). Η καρτέλα θα διαμορφωθεί βάσει της «Κατηγορίας Παγίου» (εικόνα 160.14). Ορίζετε την ημερομηνία έναρξης της απόσβεσης (σημείο [2]). Μετά, κάνετε κλικ στο κουμπί «Ενημέρωση Παγίου» (σημείο [3]).


εικόνα 160.14