Η εκτύπωση της καρτέλας με χειροκίνητη εισαγωγή

Στην εκτύπωση (εικόνα 160.15) υπάρχει η σήμανση ότι η εισαγωγή έγινε χειροκίνητα.


εικόνα 160.15