123. Συμπλήρωση και εκτύπωση του Εντύπου Φ2

>>>  Η αυτόματη συμπλήρωση του Φ2

>>>  Αυτόματη εισαγωγή του πιστωτικού υπολοίπου

>>>  Παράδειγμα συμπλήρωσης και εκτύπωσης του Φ2/2016

>>>  Η αλλαγή του συντελεστή ΦΠΑ μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο

>>>  Παράδειγμα συμπλήρωσης του Φ2 με την αλλαγή ΦΠΑ από 23% σε 24%