Παράδειγμα συμπλήρωσης και εκτύπωσης του Φ2/2016

Στην εικόνα 123.8, κάνουμε κλικ στο «Προεπισκόπηση» ή στο «Αποθήκευση». Δεν υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο, για να χρησιμοποιηθεί κατά την επόμενη φορολογική περίοδο, οπότε η αποθήκευση, αν και χρήσιμη, δεν είναι και τόσο απαραίτητη. Θα εμφανιστεί το έντυπο Φ2, όπως αυτό φαίνεται στην εικόνα 123.9.


εικόνα 123.9: Παράδειγμα συμπλήρωσης του εντύπου Φ2/2016 (068-ΦΠΑ)