Αυτόματη εισαγωγή του πιστωτικού υπολοίπου

Υποστηρίζεται η αυτόματη εισαγωγή του πιστωτικού υπολοίπου της προηγούμενης φορολογικής περιόδου.

  • Βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσει: Το έντυπο ΦΠΑ της προηγούμενης περιόδου να έχει αποθηκευτεί, εικόνα 123.7.

Έστω ότι στο τρίτο εξάμηνο του 2016, είχαμε ένα πιστωτικό υπόλοιπο 159,49 €, όπως φαίνεται στην εικόνα 123.7. Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο «Αποθήκευση». Θα γίνει έλεγχος και μετά, αν δεν υπάρχουν λάθη θα γίνει η αποθήκευση του Φ2, και τέλος θα εμφανιστεί το Φ2 στην οθόνη, από όπου μπορούμε αν θέλουμε να το εκτυπώσουμε.


εικόνα 123.7


Στη συνέχεια στο 4ο τρίμηνο του 2016, στο έντυπο Φ2, θα προκύψει αυτόματα το νέο χρεωστικό υπόλοιπο, όπως φαίνεται στην εικόνα 123.8. Παρατηρούμε ότι το πιστωτικό υπόλοιπο της προηγούμενης περιόδου εισάχθηκε αυτόματα.


εικόνα 123.8