ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ - ΕΝΤΥΠΟ Φ2

123. Συμπλήρωση και εκτύπωση του Εντύπου Φ2

124. Υποβολή του Φ2 στην ΑΑΔΕ

125. Η συμπλήρωση του Φ2 στις Ενδοκοινοτικές συναλλαγές

126. Προσαρμοσμένες Ημερομηνίες συμπλήρωσης του εντύπου Φ2