124. Υποβολή του Φ2 στην ΑΑΔΕ

>>> 

>>>  Εισαγωγή των αριθμητικών δεδομένων του εντύπου Φ2

>>>  Εισαγωγή των στοιχείων του Φ2, για την επόμενη οντότητα