Εισαγωγή των στοιχείων του Φ2, για την επόμενη οντότητα

Με το κλείσιμο της φόρμας του Browser, δεν κλείνει και ο Browser. Αν τον ανοίξετε ξανά, θα διαπιστώσετε ότι είσαστε στη ίδια σελίδα στην οποία τον αφήσατε.

Ένας τρόπος να κλείσει ο Browser, είναι να βγείτε από το πρόγραμμα και να ξαναμπείτε. Αλλά προφανώς αυτός ο τρόπος είναι κουραστικός και χρονοβόρος και θα είναι η τελευταία λύση την οποία θα πρέπει να επιλέξετε.

Ο καλύτερος τρόπος είναι, αφού αποστείλετε το Φ2, να αποσυνδεθείτε στη συνέχεια, από την συγκεκριμένη οντότητα, πριν να προχωρήσετε στην αποστολή του Φ2 μίας άλλης οντότητας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί «Αποσύνδεση», όπως φαίνεται στην εικόνα 124.7. Μετά μεταβαίνετε στην αρχική σελίδα, από την οποία μπορείτε να εισάγετε τους κωδικούς της επόμενης οντότητας. Αυτή θα είναι η αρχική σελίδα όταν θα ξανακαλέσετε τον Browser.


εικόνα 124.7


Αν τυχόν έχετε παραλείψει αυτήν την ενέργεια, μπορείτε να την κάνετε αργότερα, ανοίγοντας τον Browser από το κεντρικό menu κάνοντας κλικ στο «ΕργαλείαArbitrans Browser…». Θα εμφανιστεί η τελευταία σελίδα που είχατε φορτωμένη στον Browser. Αν αυτή δεν διαθέτει το πλήκτρο «Αποσύνδεση» μπορείτε να μεταβείτε σε μία προηγούμενη που να το διαθέτει. Το ίδιο θα κάνετε και αν μπείτε στον Browser για να υποβάλλετε ένα νέο Φ2 και διαπιστώσετε σας ότι είχε διαφύγει να αποσυνδεθείτε.