125. Η συμπλήρωση του Φ2 στις Ενδοκοινοτικές συναλλαγές

>>> 

>>> Το πρόβλημα λόγω της αναγραφής των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και στο βιβλίο των Εσόδων

>>>  Παράκαμψη του προβλήματος με τη χρήση του ειδικού κωδικού 001 στις Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις