Το πρόβλημα λόγω της αναγραφής των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και στο βιβλίο των Εσόδων

Ως γνωστό, στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, το κόστος της απόκτησης αγαθών, αναγράφεται αυτόματα και στη στήλη των Εσόδων του Φ2, για τον μηδενισμό του ΦΠΑ, χωρίς όμως να αναγράφεται και στο βιβλίο των Εσόδων, αφού δεν αποτελεί έσοδο.

Το αποτέλεσμα είναι ότι, ενώ τα έσοδα είναι 5100 €, το έντυπο Φ2 είναι όπως στην εικόνα 125.1, στην οποία παρουσιάζεται σύνολο εισόδων 7250,00 €, λόγω της αναγραφής των ενδοκοινοτικών εισαγωγών και στη στήλη των εσόδων για το μηδενισμό του ΦΠΑ.


εικόνα 125.1


Στην πραγματικότητα όμως τα έσοδα είναι μόνο 5100 € και αυτό μας δυσκολεύει στον έλεγχο της ορθότητας των βιβλίων σε συνδυασμό με το Φ2. Το πρόγραμμα όμως, προσφέρει έναν εύκολο τρόπο για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα.