Εισαγωγή των αριθμητικών δεδομένων του εντύπου Φ2

Για να εισαχθούν αυτόματα τα αριθμητικά δεδομένα του πίνακα «Β» του εντύπου Φ2, όπως αυτός έχει προετοιμαστεί από το πρόγραμμα, στην αντίστοιχη φόρμα του συστήματος Taxis, πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες:

  1. Nα κάνετε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση» της φόρμας του Φ2, όπως φαίνεται στην εικόνα 124.1. Θα ανοίξει η φόρμα εκτύπωσης του Φ2.


εικόνα 124.1


  1. Μόλις κλείσετε τη φόρμα εκτύπωσης του Φ2, θα εμφανιστεί το μήνυμα υποβολής του Φ2 (εικόνα 124.2). Στη φόρμα που θα ανοίξει, θα επιλέξετε «Ναι».


εικόνα 124.2


Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί ο ενσωματωμένος Browser (εικόνα 124.3), ο οποίος είναι προσαρμοσμένος για την υποβολή των στοιχείων στην ΑΑΔΕ. Για περισσότερες πληροφορίες για τη σύνδεση με την ΑΑΔΕ βλέπε κεφάλαιο_42.

Στο κάτω μέρος, στο αριστερό τμήμα του Browser, υπάρχουν δύο κουμπιά, για τη σύνδεση στο λογαριασμό σας και την αντιγραφή των ποσών στο Φ2.

Κάνετε κλικ στο κουμπί «Σύνδεση στην ΑΑΔΕ». Αν οι κωδικοί του χρήστη (όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης), έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα, θα εισαχθούν αυτόματα στη φόρμα σύνδεσης. Μετά κάνετε κλικ στο κουμπί «OK» και θα συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στην ΑΑΔΕ. Αλλιώς θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τους κωδικούς για να εισέλθετε.


εικόνα 124.3


Στη συνέχεια, ακολουθείτε τη συνήθη διαδικασία για τη συμπλήρωση του Φ2, μέχρι να εμφανιστεί το έντυπο υποβολής του Φ2 στην οθόνη.

Στο σημείο αυτό μπορούμε:

  • Να αντιγράψουμε μόνοι μας τα ποσά του πίνακα «Β», ή
  • Να ζητήσουμε από το πρόγραμμα να τα αντιγράψει, με κλικ στο κουμπί «Αντιγραφή ποσών Φ2» (εικόνα 124.4).


εικόνα 124.4


Θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα (εικόνα 124.5), με το οποίο θα επιλέξετε αν θέλετε να προχωρήσετε τώρα στην υποβολή του εντύπου Φ2.


εικόνα 124.5


Αν απαντήσετε «Ναι», τα ποσά του πίνακα «Β» αντιγράφονται από το πρόγραμμα στα αντίστοιχα πεδία του εντύπου Φ2, όπως φαίνεται στην εικόνα 124.6. Πρόκειται για την ίδια ενέργεια με τη χειροκίνητη εισαγωγή, με μόνη διαφορά ότι γίνεται ακαριαία και συγχρόνως εξασφαλίζεται ότι δεν θα γίνουν λάθη κατά την πληκτρολόγηση. Μετά, η όλη διαδικασία υποβολής του Φ2 θα συνεχιστεί κανονικά (δεν γίνεται αυτόματη υποβολή).


εικόνα 124.6


Τα περιεχόμενα του πίνακα «Γ», υπολογίζονται από την ιστοσελίδα, όπως συνήθως. Πρέπει όμως, να συγκρίνετε πάντοτε, τα περιεχόμενα του πίνακα «Γ» με αυτά που υπολογίστηκαν από το πρόγραμμα, πριν να προβείτε στην οριστική υποβολή, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάπου λάθος. Αν τυχόν διαπιστώσετε ότι υπάρχουν διαφορές, θα παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε για να το διερευνήσουμε.