042. Σύνδεση στην ΑΑΔΕ με τον ενσωματωμένο Browser

>>> Άνοιγμα του Browser

>>> Διασύνδεση με την ΑΑΔΕ

>>> Εμφάνιση & Αλλαγή του προεπιλεγμένου τρόπου σύνδεσης

>>> Δημιουργία/Διαγραφή Καρτελών

>>> Έλεγχος ΑΦΜ/VIES