Άνοιγμα του Browser

Ο Browser της Arbitrans, είναι ένα εξειδικευμένο εργαλείο, απόλυτα προσαρμοσμένο για τη συνεργασία του προγράμματος με την ΑΑΔΕ. Δεν προορίζεται για περιήγηση στο διαδίκτυο.

Τον καλείτε από την εντολή: «ΕργαλείαArbitrans Browser», εικόνα 42.1.


εικόνα 42.1


Ο Browser που θα ανοίξει φαίνεται στην εικόνα 42.2 (στο περιορισμένο μέγεθος για να είναι ευδιάκριτος).


εικόνα 42.2


Κάνοντας δεξί κλικ σε οποιαδήποτε σελίδα, πλην της αρχικής σελίδας της Arbitrans, www.arbitrans.gr, εμφανίζεται και ένα τοπικό menu, όπως φαίνεται στην εικόνα 42.2.


Όταν η σύνδεση γίνεται με σκοπό την υποβολή του Φ2 ή του Ε3, στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας θα βρείτε κουμπιά για τη σύνδεση στην ΑΑΔΕ, καθώς και για τη μεταφορά των αριθμητικών δεδομένων στις αντίστοιχες φόρμες της ΑΑΔΕ. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε κεφάλαιο_124 για την υποβολή του Φ2 και κεφάλαιο_139 για την υποβολή του Ε3.