Διασύνδεση με την ΑΑΔΕ

Πρώτα θα πρέπει να ανοίξουμε τη φόρμα σύνδεσης, επιλέγοντας «Ο λογαριασμός μου», στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, εικόνα 42.3.


εικόνα 42.3


Υπάρχουν τρεις τρόποι σύνδεσης στην ΑΑΔΕ, όπως φαίνεται και στην εικόνα 42.4:

  • Σύνδεση με Κωδικούς Λογιστή: Γίνεται πάντα αντιγραφή των Κωδικών του Λογιστή
  • Σύνδεση με Κωδικούς Οντότητας: Γίνεται πάντα αντιγραφή των Κωδικών της Οντότητας


εικόνα 42.4


  • Προεπιλογή Σύνδεσης Οντότητας: Γίνεται σύνδεση είτε με τους Κωδικούς του Λογιστή είτε με τους Κωδικούς της Οντότητας, όπως αυτό έχει οριστεί κατά την καταχώρηση των Κωδικών της Οντότητας.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η σύνδεση με το μενού που εμφανίζεται, κάνοντας δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της σελίδας, εικόνα 42.5, γίνεται πάντοτε με τους κωδικούς του προεπιλεγμένου τρόπου σύνδεσης.


εικόνα 42.5