Εμφάνιση & Αλλαγή του προεπιλεγμένου τρόπου σύνδεσης

Για να δείτε τον προεπιλεγμένο τρόπο σύνδεσης μίας οντότητας είναι εύκολο. Από την κεντρική φόρμα, επιλέγετε: «ΑρχείοΕπιχειρήσειςΚωδικοί ΑΑΔΕΕύρεση/Επεξεργασία» ή την «ΑρχείοΙδιώτεςΚωδικοί ΑΑΔΕΕύρεση/Επεξεργασία», εικόνα 42.6.


εικόνα 42.6


Μετά, από τη φόρμα που θα ακολουθήσει, επιλέγετε την οντότητα και θα εμφανιστεί η φόρμα καταχώρησης των κωδικών, εικόνα 42.7.

Στο σημείο [1], βλέπουμε τον προεπιλεγμένο τρόπο σύνδεσης. Η αλλαγή του όμως δεν είναι τόσο απλή επειδή είναι προστατευμένη από τυχόν λάθος του χρήστη.εικόνα 42.7


Αν αλλάξετε τον προεπιλεγμένο τρόπο εισαγωγής, από το σημείο [1], θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί «Ενημέρωση Κωδικών» [2]. Θα εμφανιστεί μήνυμα που θα σας ζητάει να συμπληρωθεί το πεδίο «Επαλήθευση Κωδικού» [3].

Αν δεν θέλετε να ψάξετε να βρείτε τον κωδικό εισόδου στο σύστημα Taxis, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό ασφαλείας του προγράμματος. Προς τούτο θα κάνετε κλικ στο σημείο [4]. Θα εμφανιστεί μήνυμα που θα ζητάει τον κωδικό ασφαλείας, εικόνα 42.8 (αν δεν τον έχετε αλλάξει, θα έχει την αρχική τιμή: 123456).


εικόνα42.8


Μετά, όπως φαίνεται στην εικόνα 42.9, θα εμφανιστεί ο κωδικός ασφαλείας για την είσοδο της οντότητας στο σύστημα Taxis, σημείο [5]. Τον κωδικό αυτόν τον αντιγράφετε στο πεδίο [6] και μετά κάνετε κλικ στο κουμπί «Ενημέρωση Κωδικών». Η αλλαγή στον προεπιλεγμένο τρόπο σύνδεσης στην ΑΑΔΕ, καταχωρήθηκε και η φόρμα της εικόνας 42.9 κλείνει αυτόματα.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το μαρκάρισμα του πεδίου «Εμφάνιση Κωδικού» δεν διατηρείται, για προφανείς λόγους ασφαλείας. Αν ανοίξετε ξανά τη φόρμα, θα διαπιστώσετε ότι το Password στο πεδίο «Kωδικός Πρόσβασης» υπάρχει απόκρυψη.


εικόνα42.9