Δημιουργία/Διαγραφή Καρτελών

Η δημιουργία και η διαγραφή μίας καρτέλας, επιτυγχάνεται από την επιλογή του μενού του Browser: «Εργαλεία Browser», εικόνα 42.10.


εικόνα 42.10


Η κάθε νέα καρτέλα, ανακατευθύνεται στην ιστοσελίδα https://www.arbitrans.gr/. Μετά την δημιουργία της καρτέλας η διεύθυνση μπορεί να αλλάξει, εικόνα 42.11.


εικόνα 42.11


Εναλλακτικοί τρόποι δημιουργίας νέας καρτέλας και διαγραφής καρτελών είναι οι εξής:

  • Νέα καρτέλα δημιουργείται και με την συντόμευση CTRL+T  που είναι ένας κοινός τρόπος λειτουργίας σε όλους σχεδόν τους Browser.
  • Η διαγραφή γίνεται και με το ποντίκι, κάνοντας κλικ στο σημείο Χ, στον τίτλο της καρτέλας, εικόνα 42.11.