ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΑΔΕ

041. Κωδικοί ΑΑΔΕ (Taxis)

042. Σύνδεση στην ΑΑΔΕ με τον ενσωματωμένο Browser