Αλλαγή Κωδικού Ασφαλείας των Backup στο Cloud

Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, υπάρχει ένας ενιαίος και μοναδικός κωδικός ασφαλείας, αυτός που είδαμε προηγουμένως. Εξαίρεση, για λόγους πρόσθετης ασφάλειας αποτελεί ο κωδικός ασφαλείας του Cloud, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται πουθενά αλλού. Τον κωδικό αυτό, τον ορίζεται εσείς, όταν δημιουργείτε το Cloud.

Για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας του Cloud σας, επιλέξτε τη διαδρομή «ΕργαλείαCloud BackupΑλλαγή Κωδικού Cloud…» (εικόνα 40.3).


εικόνα 40.3


Στην φόρμα που θα ανοίξει (εικόνα 40.4), συμπληρώστε όλα τα στοιχεία που ζητούνται και στην συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί «Αλλαγή Κωδικού».


εικόνα 40.4