Αυτόματη αντιγραφή δεδομένων κατά την υποβολή του Φ2

Η διαδικασία αυτή αρχίζει με το κλικ που θα κάνετε στο κουμπί «Αποθήκευση». Με αυτήν, τα αριθμητικά περιεχόμενα του πίνακα «Β» του εντύπου Φ2, αντιγράφονται στο προς υποβολή έντυπο, της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ. Κατά τα λοιπά, η διαδικασία αποστολής του Φ2, δεν διαφοροποιείται.