Η χρήση του PDF Viewer ως ανεξάρτητου εργαλείου

Το “PDF Viewer” μπορείτε να τον καλέσετε και ως ανεξάρτητο εργαλείο, από τη διαδρομή «ΕργαλείαPDF Viewer…» (εικόνα 122.3).


εικόνα 122.3


Η μορφή που παρουσιάζει το εργαλείο, με τα νέα του χαρακτηριστικά, φαίνεται στην εικόνα 122.4. Σε σχέση με τον PDFViewer (εικόνα 122.1) που χρησιμοποιείται στην προβολή και εκτύπωση των εντύπων, υπάρχουν τα εξής επιπλέον χαρακτηριστικά:

  • Η δυνατότητα ανοίγματος αρχείων [1]
  • Η αναζήτηση κειμένου, το οποίο το συμπληρώνετε δεξιά, στο πεδίο Search [2].
  • Τα κουμπιά για μεγέθυνση/σμίκρυνση και απόκρυψη [3].


εικόνα 122.4