Η αυτόματη συμπλήρωση του Φ2

Στην κεντρική φόρμα επιλογής εντύπων κάνετε κλικ στο κουμπί «Φ2» και επιλέγετε την έκδοση του Φ2 (εικόνα 123.1).


εικόνα 123.1ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ Η ΚΑΘΕ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Φ2


Το κάθε Φ2 λαμβάνει υπόψη του μόνο τα έσοδα και τα έξοδα που αντιστοιχούν στους συντελεστές ΦΠΑ που καθορίστηκαν για την περίοδο της ισχύος του. Δηλαδή:


  • Το Φ2/2016 λαμβάνει υπόψη μόνο τα παραστατικά που έχουν ΦΠΑ 24%, 13%, 6% ή 17%, 9%, 4%. Τυχόν παραστατικό με άλλο συντελεστή ΦΠΑ, αγνοείται. 


  • Αντίστοιχα το Φ2/2014 δέχεται μόνο 23%, 13%, 6,5% ή 16%, 9%, 5%.


  • Όμως το Φ2/2015, εκτός από τα 23%, 13%, 6% ή 16%, 9%, 4%, δέχεται και όλα τα παραπάνω λόγω των αλλαγών ΦΠΑ κατά τη διάρκεια της ισχύος του.


Εάν έχετε επιλέξει την αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων της οντότητας, το έντυπο θα εμφανιστεί συμπληρωμένο με τα γενικά στοιχεία, χωρίς να κάνετε καμία ενέργεια, όπως φαίνεται στην εικόνα 123.2. 


εικόνα 123.2


Για να συμπληρωθεί αυτόματα το έντυπο, βάσει των βιβλίων της οντότητας, υπάρχουν οι εξής τρεις τρόποι:

Α’ ΤΡΟΠΟΣ: Πατάτε το F3 και εισάγονται αυτόματα τα στοιχεία του τελευταίου τριμήνου.

Β’ ΤΡΟΠΟΣ: Προτείνεται μόνο για παλαιότερα τρίμηνα. Επιλέγετε τον μήνα, ή το τρίμηνο, ή το εξάμηνο (εικόνα 123.2). Μετά βλέπουμε τη φόρμα συμπληρωμένη (εικόνα 123.3).


εικόνα 123.3


Γ’ Τρόπος: Επίσης προτείνεται μόνο για παλαιότερα τρίμηνα. Συμπληρώνετε τα πεδία «Από:» και «Έως:» όπως στην εικόνα 123.4 και πατάτε ENTER (το έτος είναι με 2 ψηφία).


εικόνα 123.4


Στην καρτέλα «Πίνακας Β (β,δ,ε)», υπάρχουν και τα κουμπιά υπολογισμού της Prorata και του διακανονισμού του ΦΠΑ των παγίων (εικόνα 123.5).


εικόνα 123.5


Ο τρόπος υπολογισμού, αναπτύσσεται λεπτομερώς στην ενότητα «PRORATA – ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ», βλέπε κεφάλαια_127-129.

Στην καρτέλα «Πίνακας Γ» (εικόνα 123.6) μπορείτε να δείτε το πιστωτικό ή το χρεωστικό υπόλοιπο που θα προκύψει από την περιοδική ΦΠΑ. Επίσης μπορείτε, αν χρειάζεται, να εισάγετε αριθμό IBAN, και να τον ελέγξετε αν είναι σωστός.


εικόνα 123.6