Η αλλαγή του συντελεστή ΦΠΑ μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο

Κατά τη σύντομη διάρκεια απόδοσης του ΦΠΑ μέσω του εντύπου Φ2/2015 (από 1/7/2015 έως 30/6/2016), έγιναν οι εξής αλλαγές των συντελεστών ΦΠΑ:

(α) Την 20/7/2015 τα 6,5% και 5% έγιναν αντίστοιχα 6% και 4%.

(β) Την 1/6/2016 τα 23% και 16% έγιναν αντίστοιχα 24% και 17%.

Και στις δύο περιπτώσεις, προβλέπεται ο υπολογισμός να γίνεται με τον συντελεστή ΦΠΑ που ίσχυε πριν την αλλαγή και οι διαφορές στον ΦΠΑ να αναγράφονται ως εξής:

  • Στην περίπτωση α, για συναλλαγές από 1/7 μέχρι 19/7/2015, στον κωδικό 402
  • Στην περίπτωση β, για συναλλαγές από 1/6 μέχρι 30/6/2016, στον κωδικό 422

Προς τούτο, ειδικά και μόνο στο Φ2/2015, γίνονται αποδεκτοί όλοι οι συντελεστές ΦΠΑ που ίσχυσαν από το 2014 και μετά.