109. Παράδειγμα εξόφλησης παραστατικών βάσει της ΠΟΛ-1214

>>> 

>>> Βήμα 1: Εισαγωγή της απόδειξης

>>>  Βήματα 2 και 3 επί των ολικώς εξοφλούμενων παραστατικών

>>>  Διαχωρισμός του μερικώς εξοφλούμενου παραστατικού