Διαχωρισμός του μερικώς εξοφλούμενου παραστατικού

Ο τρόπος που θα πρέπει να διαχωριστεί το μερικώς εξοφλούμενο παραστατικό ΤΙΜ/03 σε εξοφλημένο και ανεξόφλητο τμήμα, φαίνεται στην εικόνα 109.9. Σύμφωνα με την ΠΟΛ-1214, στη μερική εξόφληση, εξοφλείται πρώτα το τμήμα που έχει το μεγαλύτερο συντελεστή ΦΠΑ, δηλαδή εδώ το τμήμα με ΦΠΑ 24%. Όπως φαίνεται στην εικόνα 109.9, στον συντελεστή ΦΠΑ 24%, έχουμε ανεξόφλητο μικτό ποσό 575,50 €.


εικόνα 109.9


Τροποποιούμε το παραστατικό ΤΙΜ/03, κατά τον τρόπο που φαίνεται στην εικόνα 109.10. Δηλαδή κάνουμε πάνω του διπλό κλικ για να μεταφερθεί στην περιοχή εισαγωγής παραστατικών και μετά διπλό κλικ στην εγγραφή με 24%, για να μεταφερθεί στα πεδία τροποποίησης. Στο πεδίο «Μικτό Ποσό», εισάγουμε το νέο μικτό ποσό, (575,50), και πατάμε <ENTER> για να αλλάξουν τιμές των πεδίων «Καθαρά» και «ΦΠΑ». Τέλος κάνουμε κλικ στα πεδία «Ενημέρωση Εισαγωγής» και «Οριστικοποίηση Παραστατικού».


εικόνα 109.10: Το ανεξόφλητο μέρος του παραστατικού TIM/03


Το εξοφλημένο τμήμα του παραστατικού είναι (εικόνα 109.9): 682,00–575,50 = 106,50 €.

Κάνουμε κανονική εισαγωγή παραστατικού, με τα ίδια ακριβώς στοιχεία με το ΤΙΜ/03, αλλά με μόνη διαφορά ότι το πεδίο «Μήνας Πληρωμής ΦΠΑ» το διορθώνουμε σε 04/2017.

Η εισαγωγή του παραστατικού φαίνεται στην εικόνα 109.11 και στην εικόνα 109.12.

Με το πλήκτρο F3, ενώ είσαστε στο αντίστοιχο πεδίο «Μικτό Ποσό» μπορείτε να κάνετε την αφαίρεση με την ενσωματωμένη αριθμομηχανή (εικόνα 109.11).


εικόνα 109.11


εικόνα 109.12


Μετά την εισαγωγή του παραστατικού, κάνουμε κλικ στο κουμπί ταξινόμηση και η τελική κατάσταση είναι όπως στην εικόνα 109.13.


εικόνα 109.13


Αν πατήσουμε το F6 θα δούμε τα ανεξόφλητα παραστατικά, όπως διαμορφώθηκαν.


εικόνα 109.14