Γ’ Μέθοδος: Αυτόματο κλείδωμα με την οριστικοποίηση του Φ2 ή του Ε3

Από την κεντρική φόρμα επιλέγετε «Αρχείο🡪Επιλογές Λογιστή🡪Γενικές Ρυθμίσεις». Στη φόρμα που θα εμφανιστεί, εικόνα 100.6, μαρκάρετε το «Κλείδωμα Βιβλίων μετά την Οριστικοποίηση Φ2/Ε3». Για περισότερα, βλέπε κεφάλαιο_27 - Ρύθμιση [9].


εικόνα 100.6