Νέα έκδοση CLOUD της λογιστικής μας εφαρμογής

ARBITRANS ON THE CLOUD (ARBITRANS OTC)

Κάνετε κλικ ΕΔΩ για την κατεβάσετε


Εξατομίκευση λειτουργίας σύμφωνα με τις προτιμήσεις του Χρήστη

Το πρόγραμμα δέχεται ορισμένες ρυθμίσεις, στις οποίες μπορεί να επέμβει ο χρήστης ή ο υπεύθυνος του δικτύου, για να το προσαρμόσει καλύτερα στον τρόπο εργασίας του. Προς τούτο επιλέγει τη διαδρομή: «Αρχείο🡪Επιλογές Λογιστή🡪Γενικές Ρυθμίσεις», εικόνα 25.1.


εικόνα 25.1


Θα εμφανιστεί η φόρμα εισαγωγής του κωδικού ασφαλείας (αρχική τιμή 123456).

Στη συνέχεια θα ανοίξει η φόρμα «Γενικές Ρυθμίσεις», εικόνα 25.2. Μέσα από αυτήν ο χρήστης μπορεί να κάνει τις δικές του επιλογές για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος.


εικόνα 25.2