Εισαγωγή των στοιχείων του Λογιστή, ή του Χρήστη

Κάνετε κλικ στη διαδρομή «ΑρχείοΠροφίλ ΛογιστήΣτοιχεία Λογιστή» (εικόνα 24.1). Θα εμφανιστεί η φόρμα εισαγωγής των στοιχείων του λογιστή (εικόνα 25.1).

Ως αρχικό «Ονοματεπώνυμο», αναγράφεται η ονομασία που έδωσε ο χρήστης κατά την εγκατάσταση. Πρέπει οπωσδήποτε να την αλλάξετε. Το πρόγραμμα, σε αυτό το πεδίο, αναγνωρίζει την πρώτη λέξη ως όνομα και όλες τις επόμενες ως επώνυμο. Αν παρεμβάλετε πατρώνυμο, το πρόγραμμα θα το υπολάβει ως μέρος του επωνύμου.

Αν ο χρήστης δεν είναι υποχρεωμένος, λόγω χαμηλού τζίρου, να χρησιμοποιεί λογιστή και τηρεί μόνος του τα βιβλία του, μπορεί, να εισάγει τα δικά του στοιχεία, στις θέσεις που προβλέπονται για τα στοιχεία του λογιστή.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η τήρηση των βιβλίων χωρίς λογιστή, προϋποθέτει ότι ο χρήστης διαθέτει επαρκείς γνώσεις λογιστικής. Η τεχνική υποστήριξη δεν συμπεριλαμβάνει λογιστική υποστήριξη.


Τα στοιχεία αυτά, αναγράφονται σε διάφορα έντυπα (Φ2, Ε3 κλπ.) και συγκεκριμένα στις θέσεις που προβλέπεται να υπάρχει η υπογραφή του λογιστή.

Όταν ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση των στοιχείων της φόρμας με τα στοιχεία του λογιστή (εικόνα 25.1), κάνετε κλικ στο «Αποθήκευση και Έξοδος».


εικόνα 25.1