Β’ Μέθοδος: Κλείδωμα μέσα από τη φόρμα Εσόδων ή Εξόδων

Από το βιβλίο Εσόδων ή το βιβλίο Εξόδων καλείτε τη διαδρομή «ΕργαλείαΕργαλεία ΕγγραφώνΚλείδωμα/Ξεκλείδωμα Βιβλίου», εικόνα 100.4, ή πατάτε τη συντόμευση Ctrl+L.


εικόνα 100.4


Θα εμφανιστεί φόρμα που είναι στην εικόνα 100.5. Συμπληρώνετε το έτος ή την περίοδο κλειδώματος σε μήνες, αν θα κάνετε κλείδωμα ή ξεκλείδωμα και μετά κάνετε κλικ στο «Έναρξη Κλειδώματος/Ξεκλειδώματος». Το σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι μπορείτε να περιοριστείτε μόνο στα βιβλία των Εσόδων ή των Εξόδων.


εικόνα 100.5