Διορθώσεις και Αλλαγές στις Καρτέλες των Παγίων


Αν σε κάποια εισηγμένα πάγια διαπιστωθεί ότι υπάρχει λάθος στην καρτέλα του παγίου, η διόρθωση είναι εύκολη, αρκεί τα πάγια να μην έχουν αποσβεστεί ή πωληθεί. Οι τεχνικές με τις οποίες πραγματοποιούνται  οι αλλαγές αναπτύσσονται στην ενότητα "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΤΕΛΩΝ" και συγκεκριμένα βλέπε κεφάλαια 161-166. Οι αλλαγές γίνονται από την κεντρική φόρμα, επιλέγοντας «Τήρηση ΒιβλίωνΚαρτέλες ΠαγίωνΕύρεση/Εκτύπωση καρτέλας» (εικόνα 89.9).


εικόνα 89.9


Επιλέγετε την οντότητα στην οποία ανήκει το πάγιο (εικόνα 89.10) και στη συνέχεια το πάγιο. Θα ανοίξει η φόρμα της καρτέλας του παγίου (εικόνα 89.11).


εικόνα 89.10


Από τη φόρμα αυτή μπορείτε να εκτυπώσετε την καρτέλα ή να την τροποποιήσετε. Όταν ολοκληρώσετε με τις τροποποιήσεις,  κάνετε κλικ στο κουμπί «Ενημέρωση Παγίου».


εικόνα 89.11