Β’ τρόπος εισαγωγής παραστατικών με περισσότερα του ενός πάγια


Στο παραπάνω παράδειγμα έγιναν δύο ξεχωριστές εγγραφές, η μία για τα PC και η άλλη για τα γραφεία. Μετά, δημιουργήθηκαν δύο ξεχωριστές καρτέλες παγίων.

Εναλλακτικά, μπορούμε την εισαγωγή να την κάνουμε σαν να επρόκειτο για δύο διαφορετικά παραστατικά, αλλά χρησιμοποιώντας τα ίδια στοιχεία παραστατικού.

Στην δεύτερη εισαγωγή, το πρόγραμμα σας ρωτήσει μήπως πρόκειται για διπλοεγγραφή, επειδή τα στοιχεία του παραστατικού θα είναι τα ίδια. Προφανώς, θα απαντήσετε «Όχι».