Η ταξινόμηση των Παραστατικών βάσει της ημερομηνίας

Η ταξινόμηση γίνεται κάνοντας κλικ στην επικεφαλίδα της ημερομηνίας. Κάθε φορά που κάνετε κλικ στην επικεφαλίδα, η σειρά της ταξινόμησης αντιστρέφεται (εικόνα 74.3).


εικόνα 74.3


ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν έχετε δηλώσει κάποια παραστατικά με λάθος ημερομηνία, μετά την ταξινόμηση θα εξαφανιστούν και θα πάνε στο μήνα τους. Για να τα βρείτε και να τα διορθώσετε, πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία «Αναζήτηση», βλέπε κεφάλαιο_71.