Ταξινόμηση στην οθόνη μόνο των Παραστατικών του τελευταίου μήνα

Μπορείτε να περιοριστείτε στα παραστατικά του τελευταίου μήνα και να τα ταξινομήσετε βάσει της ημερομηνίας, από την επιλογή «ΑρχείοΤαξινόμηση Εγγραφών» (εικόνα 74.1), ή κάνοντας κλικ στο κουμπί «Ταξινόμηση» (εικόνα 74.2).


εικόνα 74.1


Με αυτόν τον τρόπο, το περιεχόμενο της οθόνης εξαφανίζεται και αντικαθίσταται από τα παραστατικά του τελευταίου μήνα (εικόνα 74.2).


εικόνα 74.2