4ο Παράδειγμα: Αγορά παγίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή

Βασικά, η αγορά παγίου από χώρα της Ε.Ε. δεν διαφέρει από την αγορά παγίου από την Ελλάδα. Η μόνη διαφορά είναι στα στοιχεία του προμηθευτή, που αφορούν την άλλη χώρα, και εισάγονται όπως φαίνεται στο σημείο[1], εικόνα 156.10.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, αν θέλει, να τηρεί τα ενδοκοινοτικά πάγια σε ξεχωριστή στήλη, εισάγοντας τον αριθμό της στήλης, όπως φαίνεται στο σημείο [2].


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Η νέα στήλη πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Και για να ενεργοποιηθεί μία στήλη, αρκεί να της δώσουμε μία επικεφαλίδα. Προς τούτο, στο μενού, κάνετε κλικ στην επιλογή «Μετονομασία Στηλών».


εικόνα 156.10


Μετά την οριστικοποίηση ενός παραστατικού, θα εμφανιστεί η παρακάτω φόρμα, εικόνα 156.11, η οποία εμφανίζεται σε όλες τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Με αυτήν αλλάζετε το είδος της συναλλαγής (κυρίως, προορίζεται για τις περιπτώσεις αλλαγής σε τριγωνική συναλλαγή). Στην προκειμένη περίπτωση, απλά, κάνετε κλικ στο κουμπί «Ενημέρωση Ενδοκοινοτικής Εγγραφής».


εικόνα 156.11


Θα ακολουθήσει η καρτέλα του παγίου. Τη συμπληρώνετε και την αποθηκεύετε όπως όλες τις καρτέλες παγίων ή κλείνετε τη φόρμα, για να τη συμπληρώσετε αργότερα, χειροκίνητα.

Στο έντυπο Φ2, γίνεται όπως σε όλες τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, ο μηδενισμός του ΦΠΑ, όπως φαίνεται στην εικόνα 156.12. Για να φαίνεται ακριβώς πως ακριβώς συντάσσεται το Φ2, δεν υπάρχει άλλο στο παρόν παράδειγμα άλλο εισηγμένο παραστατικό.


εικόνα 156.12


Το έντυπο Φ2 συντάσσεται αυτόματα, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να εισάγετε τα ποσά στο βιβλίο των Εσόδων. Ενδέχεται σε αυτή την περίπτωση, να δυσκολευτείτε στον έλεγχο του εντύπου του ΦΠΑ, επειδή τα βιβλία σας δείχνουν, διαφορετικά έσοδα από ότι δείχνει το έντυπο. Π.χ. στην προκειμένη περίπτωση στο Φ2 έχετε εικονικά έσοδα 15.000,00 €, αλλά στην πραγματικότητα, στο βιβλίο των Εσόδων έχετε μηδέν.

Το πρόβλημα αυτό, παρακάμπτεται εύκολα, με την εισαγωγή του παραστατικού και στο βιβλίο εσόδων, αλλά σε είδος που αντί για κωδικό Ε3, έχει τον κωδικό 001 (με τον οποίο το πρόγραμμα αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για εικονικό έσοδο). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ειδικό κωδικό 001 και τον τρόπο χρήσης του, θα βρείτε στο κεφάλαιο 125, με τίτλο «Η συμπλήρωση του Φ2 στις Ενδοκοινοτικές συναλλαγές».