Νέα έκδοση CLOUD της λογιστικής μας εφαρμογής

ARBITRANS ON THE CLOUD (ARBITRANS OTC)

Κάνετε κλικ ΕΔΩ για την κατεβάσετε


3ο Παράδειγμα: Δημιουργία δύο καρτελών παγίων από ένα παραστατικό

Έστω ότι, για μία οντότητα που αναλάβατε πρόσφατα, έχετε να εισάγετε το παρακάτω παραστατικό αγοράς παγίων, το οποίο αφορά πάγια που αγοράστηκαν κατά το έτος 2013.


ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Μ»                                                                           Α.Φ.Μ.:   579117049               Δ.Ο.Υ.:    ΠΑΛΛΗΝΗΣ


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

 Ημ/νία 06-03-2013                                                                                                      |Σειρά:  Α  |Αριθμός: 1298

(Στοιχεία εταιρείας)                                                | (Σκοπός, Από, Προς, Τρόπος πληρωμής, κτλ.)


Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ


PC με οθόνη, πληκτρολόγιο, mouse

Τεμ.

6

400,00

2400,00


Γραφείο PC

Τεμ.

10

110,00

1100,00


ΣΥΝΟΛΟ

3500,00

ΦΠΑ 23%

805,00

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ

4305,00

Με την οριστικοποίηση του παραστατικού, θα εμφανιστεί η καρτέλα εισαγωγής του πρώτου από τα παραπάνω δύο πάγια, για τα «6 PC» (εικόνα 156.8).  


εικόνα 156.8


Μετά την επιτυχή καταχώρηση της πρώτης καρτέλας, εμφανίζεται η δεύτερη καρτέλα, για τα «10 γραφεία». Τη συμπληρώνουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (εικόνα 156.9).


εικόνα 156.9