Η εισαγωγή όμοιων παγίων σε ξεχωριστές καρτέλες

Στο παραπάνω παράδειγμα εισήχθησαν τα δύο όμοια πάγια σε μία διπλή καρτέλα παγίων. Αν όμως, θέλουμε τα δύο αυτά πάγια, σε δύο ξεχωριστές καρτέλες εργαζόμαστε ως εξής:

  • Κάνουμε την εισαγωγή σαν να επρόκειτο για δύο διαφορετικά παραστατικά, με ένα (1) τεμάχιο στο κάθε παραστατικό, αλλά χρησιμοποιώντας τα ίδια στοιχεία παραστατικού.
  • Κατά την εισαγωγή του δεύτερου παραστατικού, το πρόγραμμα θα σας ρωτήσει μήπως πρόκειται για διπλοεγγραφή. Προφανώς θα απαντήσετε «Όχι».