111. Ενέργειες όταν πληρώσει η οντότητα το παραστατικό

>>> 

>>> Βήμα 1: Εισάγετε την απόδειξη πληρωμής

>>>  Βήμα 2: Δήλωση του τρόπου πληρωμής