Το βιβλίο πληρωμών

Στο βιβλίο των εξόδων (εικόνα 110.1), όταν το τετραγωνάκι, αριστερά, δεν είναι μαρκαρισμένο σημαίνει ότι αυτό το παραστατικό δεν έχει πληρωθεί.


εικόνα 110.1


Το πρόγραμμα τηρεί αυτόματα το βιβλίο πληρωμών. Για να το δείτε επιλέξτε «ΠΟΛ 1214Προβολή και Εκτύπωση…» (εικόνα 110.2).


εικόνα 110.2


Συμπληρώνουμε στη φόρμα προβολής και εκτύπωσης, εικόνα 110.3, το χρονικό διάστημα που μας ενδιαφέρει, μαρκάρουμε την επιλογή «Βιβλίο Πληρωμών» και μετά κάνουμε κλικ στο κουμπί «Προβολή και Εκτύπωση».


εικόνα 110.3


Η εκτύπωση του βιβλίου πληρωμών φαίνεται στην εικόνα 110.4. Αν αντί για την επιλογή «Βιβλίο Πληρωμών», μαρκάρουμε την επιλογή «Μη Πληρωμένα» θα μπορέσουμε να εκτυπώσουμε το βιβλίο με τα παραστατικά των οποίων αναμένεται η πληρωμή.


εικόνα 110.4: Εκτύπωση του βιβλίου πληρωμών. Περιλαμβάνει μόνο τα πληρωμένα παραστατικά.


Αν στην εικόνα 110.2, επιλέξουμε «ΠΟΛ 1214🡪Αναζήτηση» θα εμφανιστεί η φόρμα αναζήτησης η οποία διαθέτει επιπλέον επιλογές, π.χ. τα  μη πληρωμένα παραστατικά.