Βήμα 2: Δήλωση του τρόπου πληρωμής

  • Κάνετε διπλό κλικ στο παραστατικό (εικόνα 111.2) ώστε να εμφανιστεί στην περιοχή εισαγωγής των στοιχείων [2]. 
  • Διορθώνετε το πεδίο «Μήνας Πληρωμής ΦΠΑ» από 01/2015 σε 05/2015 [3].ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν παραλείψετε να διορθώσετε αυτό το πεδίο, θα προκύψει λάθος στο βιβλίο πληρωμών οπότε θα είναι λάθος και το ΦΠΑ στο έντυπο Φ2.


  • Κάνετε κλικ στο πεδίο «Τρόπος Πληρωμής» και αλλάζετε τον τρόπο πληρωμής σε «Μετρητά ή e-Banking» [4].
  • Πατάτε F9 ή κάνετε κλικ στο «Οριστικοποίηση Παραστατικού» [5].

Μετά τις παραπάνω ενέργειες το παραστατικό, θα εισαχθεί στο βιβλίο Πληρωμών, στον μήνα Μάιο και το ΦΠΑ, αν αποδίδεται ανά τρίμηνο, θα πρέπει να αποδοθεί τον Ιούλιο.

Το πεδίο «Μήνας Πληρωμής ΦΠΑ», πριν την πληρωμή του παραστατικού, είναι πληροφοριακού χαρακτήρα. Μετά όμως την πληρωμή του παραστατικού παύει να είναι πληροφοριακού χαρακτήρα και πρέπει να πάρει την τιμή του μήνα που το ΦΠΑ γίνεται απαιτητό, δηλαδή τον μήνα που πληρώθηκε το παραστατικό.


εικόνα 111.2