Αποδείξεις είσπραξης, χωρίς σύνδεση με κάποιο παραστατικό

Για να εισάγετε μία απόδειξη, η οποία να μην συνδέεται με κάποιο παραστατικό, αλλά που να αφορά το σύνολο των παραστατικών που έχουν εκδοθεί για ένα συγκεκριμένο πελάτη σας ενεργείτε ως εξής:

  • Κάνετε δεξί κλικ, πάνω σε οποιοδήποτε παραστατικό του συγκεκριμένου πελάτη. Δεν έχει σημασία σε ποιο παραστατικό, αρκεί να εκδόθηκε γι’ αυτόν το πελάτη.
  • Επιλέγετε «Αποδείξεις ΕίσπραξηςΕισαγωγή Χωρίς Σύνδεση Παραστατικού», όπως φαίνεται στην εικόνα 76.4.

Θα εμφανιστεί η φόρμα εισαγωγής της απόδειξης είσπραξης, με τα στοιχεία του πελάτη συμπληρωμένα (εικόνα 76.5). Συμπληρώνετε τα υπόλοιπα στοιχεία και μετά κάνετε κλικ στο «Εισαγωγή Απόδειξης» (εικόνα 76.5).

Προσέξτε ότι το πεδίο «Αρ. Παραστατικού» είναι ο αριθμός του παραστατικού είσπραξης (συνήθως απλή απόδειξη) και όχι ο αριθμός του εξοφλούμενου παραστατικού.


εικόνα 76.4


εικόνα 76.5