Αποδείξεις συνδεδεμένες με συγκεκριμένο παραστατικό

Όταν ένα παραστατικό εξοφλείται τμηματικά, μπορούμε να τηρούμε αρχείο με τις τμηματικές εξοφλητικές αποδείξεις του παραστατικού. Η διαδικασία έχει ως εξής:

Κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο παραστατικό (εικόνα 76.1) και επιλέγουμε «Αποδείξεις ΕίσπραξηςΕισαγωγή με Σύνδεση Παραστατικού» …


εικόνα 76.1


… οπότε εμφανίζεται η φόρμα «Απόδειξη Είσπραξης» (εικόνα 76.2). Τη συμπληρώνουμε και κάνουμε κλικ στο «Εισαγωγή Απόδειξης». Θα εμφανιστεί η φόρμα της απόδειξης πληρωμής με το νέο προς καταβολή υπόλοιπο για το συγκεκριμένο παραστατικό (εικόνα 76.3).


εικόνα 76.2


εικόνα 76.3