Απόδειξη είσπραξης από την οντότητα, μέσω του menu

Πρόκειται για εισαγωγή απόδειξης, που αφορά συνολικά την οντότητα και όχι συγκεκριμένο παραστατικό. Είναι εναλλακτική λύση της προηγούμενης. Κάνουμε κλικ στη διαδρομή (εικόνα 76.6): «Εργαλεία🡪Απόδειξη Είσπραξης🡪Εισαγωγή Χωρίς Σύνδεση Παραστατικού».


εικόνα 76.6


       Θα εμφανιστεί ο πίνακας επιλογής της οντότητας (εικόνα 76.7). Την επιλέγουμε με διπλό κλικ, ή με απλό κλικ και μετά πατάμε το κουμπί «Χρήση Επιλεγμένου Πελάτη». Μετά εμφανίζεται η φόρμα εισαγωγής της πληρωμής που έγινε (εικόνα 76.8). Είναι ακριβώς ίδια με την εικόνα 76.5, αρκεί να συμπληρώσετε ημερομηνία και αριθμό παραστατικού.


εικόνα 76.7

       

εικόνα 76.8