Παράδειγμα 3: Αναζήτηση του ποσού σε 4 εγγραφές

Έστω ότι αναζητούμε να βρούμε ποσό ΦΠΑ ίσο με 125,69 €, και οι προσπάθειες μας που έγιναν ανά 1, 2, 3 εγγραφές απέτυχαν. Προχωρούμε ανά 4 εγγραφές.

Συμπληρώνουμε τη φόρμα Εξειδικευμένης Αναζήτησης, όπως στην εικόνα 73.8.


εικόνα 73.8


Μετά κάνουμε κλικ στο «Αναζήτηση Παραστατικών». Τώρα όμως λαμβάνουμε μήνυμα ότι οι δυνατοί συνδυασμοί είναι υπερβολικά πολλοί (εικόνα 73.9).

Θα απαιτηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να γίνουν όλοι αυτοί οι υπολογισμοί. Επίσης, οι συνδυασμοί που ικανοποιούν αυτές τις συνθήκες, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι πάρα πολλοί, οπότε το αποτέλεσμα, δεν θα μας βοηθήσει.

Γενικότερα, αυτό που μπορούμε να πούμε ότι η αναζήτηση συνδυασμών με άνω των 3 εγγραφών, δεν βοηθάει, αφού δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τη θέση του πιθανού λάθους. Γι’ αυτό, η μεγαλύτερη τιμή που προβλέφθηκε για το πεδίο «Συχνότητα ανά:» είναι το 4.


     

εικόνα 73.9


Αν στην εικόνα 73.9, με κλικ στο «Ναι», επιλέξουμε να συνεχίσουμε, θα δούμε την εξέλιξη των υπολογισμών οι οποίοι θα είναι περίπου όπως στην εικόνα 73.10. Ευνόητο είναι ότι ο χρόνος που συνολικά θα απαιτηθεί εξαρτάται από την ταχύτητα του συστήματος που διαθέτουμε.


εικόνα 73.10


Αν, κατά τη διάρκεια των υπολογισμών, κάνουμε κλικ στο «Ακύρωση Αναζήτησης» (εικόνα 73.10), οι υπολογισμοί που θα έχουν γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν θα χαθούν. Θα μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα των υπολογισμών που θα υπάρχουν μέχρι τη στιγμή της ακυρωτικής εντολής, αλλά το πιθανότερο είναι ότι τα αποτελέσματα, όταν ψάχνουμε συνδυασμό 4 εγγραφών, θα είναι τόσα πολλά, που θα μας είναι άχρηστα.

Αυτό επαληθεύεται στην εικόνα 73.11. Παρόλον ότι ο υπολογισμός διακόπηκε στο 30% του συνόλου της διαδικασίας (εικόνα 73.10), το πλήθος των συνδυασμών που προέκυψε ήταν ήδη εξαιρετικά μεγάλο, όπως φαίνεται και στην εικόνα 73.11 (προσέξτε το μέγεθος της κατακόρυφης μπάρας).


εικόνα 73.11