Παράδειγμα 2: Αναζήτηση του ποσού σε 2 εγγραφές

Έστω ότι διαπιστώθηκε ότι κάπου, στο ΦΠΑ, θα πρέπει να υπάρχει λάθος ίσο με 44,06 €. Με την αναζήτηση ανά 1 εγγραφή δεν βρέθηκε τίποτε. Συνεχίζουμε με την αναζήτηση ανά 2 εγγραφές. Αυτή τη φορά βρέθηκε αποτέλεσμα, όπως φαίνεται στην εικόνα 73.5.


εικόνα 73.5


Κάνετε κλικ στο κουμπί «Εκτύπωση». Τα παραστατικά θα προβληθούν στην οθόνη, από όπου μπορείτε να τα εκτυπώσετε. Η εκτύπωση φαίνεται στην εικόνα 73.6.


εικόνα 73.6


Αν κάνετε κλικ στο κουμπί «Φόρτωση Παραστατικών για Επεξεργασία», τα παραστατικά που εντοπίστηκαν, θα εμφανιστούν στην οθόνη των Εσόδων (εικόνα 73.7). Προσέξτε ότι το κάθε παραστατικό, περιέχει δύο εγγραφές, πράγμα το οποίο δεν φαίνεται στην εκτύπωση, στην εικόνα 73.5.


εικόνα 73.7